องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง


  
รับมอบหีบบัตรเลือกตั้ง ส.อบต. จากหน่อยเลือกตั้งทั้ง 8 หมู่บ้าน
   .... 19 ตุลาคม 2556
  
ส่งมอบหีบบัตรให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
   .... 18 ตุลาคม 2556
  
ประชุม กปน. เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556
   .... 16 ตุลาคม 2556
  
ประชาสัมพันธ์การมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.อบต.
   .... 21 ตุลาคม 2556
  
จุดเทียนชัยถวายพระพรวันแม่
   จุดเทียนชัยถวายพระพรวันแม่ 81 พรรษา 12 สิงหาคม 255.... 12 สิงหาคม 2556
อ่านต่อ..


ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน 5 ชุด .... ประกาศ : 27 เมษายน 2554

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (บ้านกึ๊ดสามสิบ) หมู่ที่ 6 จำนวน 1 สาย .... ประกาศ : 25 กรกฎาคม 2554

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านหนองตอง หมู่ที่ 7 – สายทางบ้านแม่หมูลีซอ)หมู่ที่ 8 ตำบล ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านหนองตอง หมู่ที่ 7 .... ประกาศ : 17 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบ wifi  .... ประกาศ : 09 พฤศจิกายน 2553

ประกาศผลการเปิดซองจ้างติดตั้งระบบ wifi .... ประกาศ : 25 พฤศจิกายน 2553

ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล.(สายทางบ้านแม่หมูลีซอ -สายทางบ้านดงมะไฟ บริวารบ้านแม่หมูลีซอ)ตำบลสบป่อ ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล.(สายทางบ้านแม่หมูลีซอ -สายทางบ้านดงมะไฟ บริวารบ้าน.... ประกาศ : 17 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.(บ้านกึ๊ดสามสิบ)หมู่ที่ 6 ตำบลสบป่อง  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.(บ้านกึ๊ดสามสิบ)หมู่ที่ 6 ตำบลสบป่อง .... ประกาศ : 17 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศสอบราคาซื้อรถแทรคเตอร์ฟาร์ม จำนวน 1 คัน .... ประกาศ : 09 พฤศจิกายน 2553

ประกาศสอบราคาจ้างปรับพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารศพด. บ้านสบป่อง หมู่ที่ 1 ตำบลสบป่อง  ประกาศสอบราคาจ้างปรับพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารศพด. บ้านสบป่อง หมู่ที่ 1 ต.... ประกาศ : 11 มกราคม 2553

ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาปรับพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ศพด.บ้านสบป่อง หมู่ที่ 1 ตำบลสบป่อง  ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาปรับพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ศพด.บ้านสบป่อง หมู่ท.... ประกาศ : 26 มกราคม 2553

ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ  ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ .... ประกาศ : 28 มกราคม 2553

ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ  ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ .... ประกาศ : 12 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 7 สาย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 7 สาย .... ประกาศ : 24 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 7 สาย ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 7 สาย.... ประกาศ : 12 มีนาคม 2553

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่หมูลีซอ หมู่ที่ 8 ตำบลสบป่อง  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่หมูลีซอ หมู่ที่ 8 ตำบลสบป่อง .... ประกาศ : 31 มีนาคม 2553

ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่หมูลีซอ หมู่ที่ 8 ตำบลสบป่อง ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่หมูลีซอ หมู่ที่ 8.... ประกาศ : 27 เมษายน 2553

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสบป่อง หมู่ที่ 1 ตำบลสบป่อง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสบป่อง หมู่ที่ 1 ตำบลสบป่อง.... ประกาศ : 01 กรกฎาคม 2553

ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมใบมีดดันหน้า .... ประกาศ : 25 พฤศจิกายน 2553

ประกาศผลการเปิดซองสอบราคารถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ .... ประกาศ : 21 ธันวาคม 2553

ประกาศสบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ .... ประกาศ : 01 ธันวาคม 2553

ประกาศสอบราคาซื้อ จำนวน 2 รายการ .... ประกาศ : 11 มกราคม 2554

ประกาศผลการสอบราคาซื้อ จำนวน 2 รายการ .... ประกาศ : 27 มกราคม 2554

ประกาศผลการสอบราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.(บ้านกึ๊ดสามสิบ) หมู่ที่ 6 .... ประกาศ : 10 สิงหาคม 2554

ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. (บ้านกึ๊ดสามสิบ)หมู่ที่ 6 ตำบลสบป่อง ก่อสร้างถนน คสล. (บ้านกึ๊ดสามสิบ) หมู่ที่ 6 ตำบลสบป่อง ตั้งไว้ 300,000 บาท.... ประกาศ : 11 กรกฎาคม 2555

ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. (บ้านไร่)หมู่ที่ 3 ตำบลสบป่อง .... ประกาศ : 11 กรกฎาคม 2555

ประกาศสอบราคาปรับปรุงถนน คสล. (บ้านน้ำริน) หมู่ที่ 2 ตำบลสบป่อง .... ประกาศ : 11 กรกฎาคม 2555

ประกาศสอบราคาก่อสร้างลานฝึกซ้อมและเล่นกีฬา (บ้านแม่หมูลีซอ) หมู่ที่ 8 ตำบลสบป่อง .... ประกาศ : 11 กรกฎาคม 2555

ประกาศสอบราคาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (บ้านหนองตอง) หมู่ที่ 7 ตำบลสบป่อง .... ประกาศ : 11 กรกฎาคม 2555

ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. (บ้านหนองตอง) หมู่ที่ 7 ตำบลสบป่อง .... ประกาศ : 11 กรกฎาคม 2555

ประกาศสอบราคาซื้อ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน .... ประกาศ : 18 ตุลาคม 2555

ประกาศสอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล (บ้านหนองผาจ้ำ) หมู่ที่ ๔ ตำบลสบป่อง ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๔ .... ประกาศ : 19 ตุลาคม 2555

ประกาศสอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล (หย่อมบ้านน้ำบ่อสะเป่) หมู่ที่ ๓ ตำบลสบป่อง ขนาดเส้นผ่า ศูนย .... ประกาศ : 19 ตุลาคม 2555

อ่านทั้งหมด