องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง


ประกาศผลสอบคัดเลือกได้(ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง)
   .... 16 มิถุนายน 2558
ประกาศผลสอบคัดเลือกได้(ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด)
   .... 16 มิถุนายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้
   .... 29 พฤษภาคม 2558
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหา
   .... 17 เมษายน 2558
ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง
   .... 29 พฤษภาคม 2558
อ่านต่อ..


ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน 5 ชุด .... ประกาศ : 27 เมษายน 2554

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (บ้านกึ๊ดสามสิบ) หมู่ที่ 6 จำนวน 1 สาย .... ประกาศ : 25 กรกฎาคม 2554

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านหนองตอง หมู่ที่ 7 – สายทางบ้านแม่หมูลีซอ)หมู่ที่ 8 ตำบล ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านหนองตอง หมู่ที่ 7 .... ประกาศ : 17 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบ wifi  .... ประกาศ : 09 พฤศจิกายน 2553

ประกาศผลการเปิดซองจ้างติดตั้งระบบ wifi .... ประกาศ : 25 พฤศจิกายน 2553

ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล.(สายทางบ้านแม่หมูลีซอ -สายทางบ้านดงมะไฟ บริวารบ้านแม่หมูลีซอ)ตำบลสบป่อ ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล.(สายทางบ้านแม่หมูลีซอ -สายทางบ้านดงมะไฟ บริวารบ้าน.... ประกาศ : 17 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.(บ้านกึ๊ดสามสิบ)หมู่ที่ 6 ตำบลสบป่อง  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.(บ้านกึ๊ดสามสิบ)หมู่ที่ 6 ตำบลสบป่อง .... ประกาศ : 17 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศสอบราคาซื้อรถแทรคเตอร์ฟาร์ม จำนวน 1 คัน .... ประกาศ : 09 พฤศจิกายน 2553

ประกาศสอบราคาจ้างปรับพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารศพด. บ้านสบป่อง หมู่ที่ 1 ตำบลสบป่อง  ประกาศสอบราคาจ้างปรับพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารศพด. บ้านสบป่อง หมู่ที่ 1 ต.... ประกาศ : 11 มกราคม 2553

ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาปรับพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ศพด.บ้านสบป่อง หมู่ที่ 1 ตำบลสบป่อง  ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาปรับพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ศพด.บ้านสบป่อง หมู่ท.... ประกาศ : 26 มกราคม 2553

ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ  ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ .... ประกาศ : 28 มกราคม 2553

ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ  ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ .... ประกาศ : 12 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 7 สาย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 7 สาย .... ประกาศ : 24 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 7 สาย ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 7 สาย.... ประกาศ : 12 มีนาคม 2553

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่หมูลีซอ หมู่ที่ 8 ตำบลสบป่อง  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่หมูลีซอ หมู่ที่ 8 ตำบลสบป่อง .... ประกาศ : 31 มีนาคม 2553

ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่หมูลีซอ หมู่ที่ 8 ตำบลสบป่อง ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่หมูลีซอ หมู่ที่ 8.... ประกาศ : 27 เมษายน 2553

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสบป่อง หมู่ที่ 1 ตำบลสบป่อง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสบป่อง หมู่ที่ 1 ตำบลสบป่อง.... ประกาศ : 01 กรกฎาคม 2553

ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมใบมีดดันหน้า .... ประกาศ : 25 พฤศจิกายน 2553

ประกาศผลการเปิดซองสอบราคารถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ .... ประกาศ : 21 ธันวาคม 2553

ประกาศสบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ .... ประกาศ : 01 ธันวาคม 2553

ประกาศสอบราคาซื้อ จำนวน 2 รายการ .... ประกาศ : 11 มกราคม 2554

ประกาศผลการสอบราคาซื้อ จำนวน 2 รายการ .... ประกาศ : 27 มกราคม 2554

ประกาศผลการสอบราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.(บ้านกึ๊ดสามสิบ) หมู่ที่ 6 .... ประกาศ : 10 สิงหาคม 2554

ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. (บ้านกึ๊ดสามสิบ)หมู่ที่ 6 ตำบลสบป่อง ก่อสร้างถนน คสล. (บ้านกึ๊ดสามสิบ) หมู่ที่ 6 ตำบลสบป่อง ตั้งไว้ 300,000 บาท.... ประกาศ : 11 กรกฎาคม 2555

ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. (บ้านไร่)หมู่ที่ 3 ตำบลสบป่อง .... ประกาศ : 11 กรกฎาคม 2555

ประกาศสอบราคาปรับปรุงถนน คสล. (บ้านน้ำริน) หมู่ที่ 2 ตำบลสบป่อง .... ประกาศ : 11 กรกฎาคม 2555

ประกาศสอบราคาก่อสร้างลานฝึกซ้อมและเล่นกีฬา (บ้านแม่หมูลีซอ) หมู่ที่ 8 ตำบลสบป่อง .... ประกาศ : 11 กรกฎาคม 2555

ประกาศสอบราคาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (บ้านหนองตอง) หมู่ที่ 7 ตำบลสบป่อง .... ประกาศ : 11 กรกฎาคม 2555

ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. (บ้านหนองตอง) หมู่ที่ 7 ตำบลสบป่อง .... ประกาศ : 11 กรกฎาคม 2555

ประกาศสอบราคาซื้อ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน .... ประกาศ : 18 ตุลาคม 2555

ประกาศสอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล (บ้านหนองผาจ้ำ) หมู่ที่ ๔ ตำบลสบป่อง ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๔ .... ประกาศ : 19 ตุลาคม 2555

ประกาศสอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล (หย่อมบ้านน้ำบ่อสะเป่) หมู่ที่ ๓ ตำบลสบป่อง ขนาดเส้นผ่า ศูนย .... ประกาศ : 19 ตุลาคม 2555

สอบราคาจ้างก่อร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าบ่อขยะ) หมู่ที่ 8 ตำบลสยป่อง .... ประกาศ : 07 มีนาคม 2557

สอบราคาจ้างก่อร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านไร่) หมู่ที่ 3 ตำบลสบป่อง .... ประกาศ : 07 มีนาคม 2557

สอบราคาจ้างก่อร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านแม่อุมอง) หมู่ที่ 5 ตำบลสบป่อง .... ประกาศ : 07 มีนาคม 2557

สอบราคาจ้างก่อร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หย่อมบ้านลุกป่าก๊อ) หมู่ที่ 5 ตำบลสบป่อง .... ประกาศ : 07 มีนาคม 2557

สอบราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้าน้ำริน หมู่ที่ 2 ตำบลสบป่อง .... ประกาศ : 02 กรกฎาคม 2557

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลสบป่อง .... ประกาศ : 02 กรกฎาคม 2557

สอบราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล. สายทางบ้านหนองตอง - บ้านกึ๊ดสามสิบ หมู่ที่ 7,4,6 ตำบลสบป่อง .... ประกาศ : 02 กรกฎาคม 2557

สอบราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล. บ้านแม่อุมอง หมู่ที่ 5 ตำบลสบป่อง .... ประกาศ : 02 กรกฎาคม 2557

สอบราคาจ้างเสริมขยายถนน คสล.บ้านหนองตอง หมู่ที่ 7 ตำบลสยป่อง .... ประกาศ : 02 กรกฎาคม 2557

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้า ศพด.บ้านแม่หมูลีซอใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลสบป่อง .... ประกาศ : 02 กรกฎาคม 2557

ประกาศ อบต.สบป่อง เรื่อง กำหนดราคากลางผ้าห่มนวม .... ประกาศ : 11 ธันวาคม 2556

ประกาศสอบราคาซื้อผ้าห่มนวม .... ประกาศ : 11 ธันวาคม 2556

ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. (บ้านแม่อูมอง) หมู่ที่ 5 .... ประกาศ : 07 มีนาคม 2557

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. (บ้านแม่อูมอง) หมู่ที่ 5 .... ประกาศ : 07 มีนาคม 2557

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน ตสล. (บ้านลูกป่าก๊อ) หมู่ที่ 5  .... ประกาศ : 07 มีนาคม 2557

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. (บ้านลูกป่าก๊อ) หมู่ที่ 5 .... ประกาศ : 07 มีนาคม 2557

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน ตสล. (บ้านไร่) หมู่ที่ 3  .... ประกาศ : 07 มีนาคม 2557

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. (บ้านไร่) หมู่ที่ 3 .... ประกาศ : 07 มีนาคม 2557

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างศาลาประชาคม (บ้านน้ำริน) หมู่ที่ 2 .... ประกาศ : 19 พฤษภาคม 2557

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างศาลาประชาคม (บ้านน้ำริน) หมู่ที่ 2 .... ประกาศ : 19 พฤษภาคม 2557

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาประชาคม (บ้านน้ำริน) หมู่ที่ 2 .... ประกาศ : 19 พฤษภาคม 2557

ประกาศราคากลางงานขุดลอกลำห้วยน้ำริน หมู่ที่ 2,5 ตำบลสบป่อง .... ประกาศ : 10 ตุลาคม 2556

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. (บ้านหนองผาจ้ำบน) หมู่ที่ 4 .... ประกาศ : 03 ตุลาคม 2556

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. (หย่อมบ้านดงมะไฟ) หมู่ที่ 8 .... ประกาศ : 03 ตุลาคม 2556

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (บ้านหนองผาจ้ำบน) หมู่ที่ 4 .... ประกาศ : 03 ตุลาคม 2556

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (หย่อมบ้านดงมะไฟ) หมู่ที่ 8 .... ประกาศ : 03 ตุลาคม 2556

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. (ทางเข้าบ่อขยะ) หมู่ที่ 8 .... ประกาศ : 07 มีนาคม 2557

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. (ทางเข้าบ่อขยะ) หมู่ที่ 8 .... ประกาศ : 07 มีนาคม 2557

ประกาศกำหนดราคากลางงานปรับปรุงถนน คสล.. (บ้านแม่อูมอง) หมู่ที่ 5 .... ประกาศ : 02 กรกฎาคม 2557

ประกาศกำหนดราคากลางงานปรับปรุงถนน คสล.(สายทางบ้านหนองตอง-บ้านกึ๊ดสามสิบ) หมู่ที่ 7,4,6 .... ประกาศ : 02 กรกฎาคม 2557

ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. (บ้านไร่) หมู่ที่ 3 .... ประกาศ : 02 กรกฎาคม 2557

ประกาศกำหนดราคากลางงานเสริมขยายถนน คสล. (บ้านหนองตอง) หมู่ที่ 7 .... ประกาศ : 02 กรกฎาคม 2557

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. (ทางเข้า ศพด.ใหม่) หมู่ที่ 8 .... ประกาศ : 02 กรกฎาคม 2557

ประกาศกำหนดราคากลางงานปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (บ้านน้ำริน) หมู่ที่ 2 .... ประกาศ : 02 กรกฎาคม 2557

ประกาศการประมูลจ่างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ .... ประกาศ : 01 กรกฎาคม 2557

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.สบป่อง หมู่ที่ 1 ตำบลสบป่อง .... ประกาศ : 01 กรกฎาคม 2557

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. (สายทางบ้านหนองผาจ้ำ หมู่ที่ 4 - บ้านกึ๊ดสามสิบ หมู่ที่ 6) ตำบลส .... ประกาศ : 30 ธันวาคม 2557

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. (สายทางบ้านหนองผาจ้ำ หมู่ที่ 4 - บ้านกึ๊ดสามสิบ หมู่ที่ 6) ตำบลสบป .... ประกาศ : 30 ธันวาคม 2557

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (สายทางบ้านหนองผาจ้ำ หมู่ที่ 4 - บ้านกึ๊ดสามสิบ หมู่ที่ 6) ตำบลสบป .... ประกาศ : 30 ธันวาคม 2557

ประกาศกำหนดราคากลางงานซ่อมสร้าง จำนวน 4 โครงการ .... ประกาศ : 05 กุมภาพันธ์ 2558

รายละเอียดประกาศกำหนดราคากลางงานซ่อมสร้าง จำนวน 4 โครงการ .... ประกาศ : 05 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศสอบราคาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลสบป่อง .... ประกาศ : 05 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศสอบราคาซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านกึ๊ดสามสิบ หมู่ที่ 6 ตำบลสบป่อง .... ประกาศ : 05 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศสอบราคาซ่อมสร้างถนน คสล. สายแยก ทล.1095 - บ้านหนองตอง หมู่ที่ 7 ตำบลสบป่อง .... ประกาศ : 05 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศสอบราคาซ่อมสร้างถนน คสล. สายแยก ทล.1095 - บ้านแม่หมูลีซอ หมู่ที่ 8 ตำบลสบป่อง .... ประกาศ : 05 กุมภาพันธ์ 2558

อ่านทั้งหมด